EN

Profil spoločnosti

Marfis s.ro. sprostredkovateľ poistenia, pôsobí na trhu ako samostatný finančný agent na základe licencie vydanej Národnou bankou Slovenska. Od roku 2002 je jej predchodcom spoločnosť Afinis s.r.o.

Pomáha klientom orientovať sa vo svete poisťovní a poistných produktov, pre väčšinu ľudí tak nepriehľadnom a neznámom. Klientovi šetrí čas, ktorý je potrebný na prípravu podkladov pre poistenie, vytvorenie poistných programov, výber najvhodnejšieho poistenia, správu zmlúv a ich obnovu alebo riešenie poistných udalostí. Šetrí prevádzkové náklady a vďaka profesionálne spracovaným podkladom pre poisťovne a odborne vedenému vyjednávaniu získa klient i nižšiu cenu poistného.

Za dobu svojej činnosti sa spoločnosti podarilo vytvoriť si pevnú pozíciu hlavne vďaka kvalitnému servisu ako i vďaka dlhoročným vzťahom s jednotlivými zástupcami poisťovní.

Odborníci, ktorí pracujú v spoločnosti Marfis s.r.o., majú bohaté skúsenosti (v oblasti komplexného poistného trhu) s rôznymi druhmi poistenia ako aj s likvidáciou poistných udalostí.

Naše referencie môže potvrdiť celá plejáda domácich aj zahraničných spoločnosti.

Premýšľame a poskytujeme komplexné poistné riešenia:

  • Analyzujeme aktuálne poistné zmluvy.
  • Pripravíme Vám nezávislé ponuky z viacerých poisťovní.
  • Predstavíme Vám návrh lepších poistných podmienok.
  • Vy si vyberiete poisťovňu.
  • Zastupujeme Vás na stretnutiach s poisťovňou.
  • Spravujeme a aktualizujeme Vaše poistné zmluvy.
  • Poskytujeme Vám právnu ochranu.
  • Zabezpečujeme likvidáciu poistných udalostí.

Ale hlavne chránime Vás...

Ing. Marek Dudáš
(konateľ spoločnosti)