EN

Poistenie zvierat

„Poistenie hospodárskych zvierat predstavuje pre farmára istotu v prípade vzniku poistnej udalosti, čím sa zároveň zmierňuje riziko jeho ďalšieho podnikania“.

Najväčším rizikom pri chove hospodárskych zvierat sú nákazy. Veľké škody, z produkčného hľadiska, spôsobujú aj infekčné ochorenia, poranenia alebo úrazy a straty na zvieratách vzniknuté pri pôrodoch.

Poistenie zvierat dojednávame cez tieto poisťovne:

 • Agra poisťovňa
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.

Poistenie zvierat dojednávame cez tieto poisťovne:

 • hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina, králiky, kone
 • špeciálne možno dojednať: poistenie farmových chovov jeleňov, danielov, muflónov a bažantov
 • taktiež poistenie pre prípad zničenia vajec v elektrickej liahni a uhynutia jednodňovej hydiny

Aké riziká poisťovne kryjú?

 • nákaza hospodárskych zvierat (napr. mor HD a ošípaných, dyzentéria, BSE, slintačka a krívačka a ďalšie
 • nákaza hydiny (napr. salmonelóza, tuberkulóza, vtáčia chrípka a ďalšie)
 • infekčné ochorenie prenosného charakteru, otrava
 • uhynutie hydiny spôsobené prehriatím organizmu, alebo z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie
 • jednotlivé škody: pôrodná škoda, zlomeniny, popáleniny, uškrtenie, vytknutie a ďalšie