EN

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Marfis s.r.o.

Adresa: Sartorisova 11
821 08 Bratislava
Email: info@marfis.sk

Ing. Marek Dudáš

(Konateľ)

Telefón: +421 903 380 135
Email: dudas@marfis.sk

Mgr. Jana Brániková

(Key Account manager)

Telefón: +421 911 380 136
Email: branikova@marfis.sk

Miloš Gregor

(Key Account manager)

Telefón: +421 903 957 695
Email: gregor@marfis.sk

Mgr. Mária Čisárová

(Key Account manager)

Telefón: +421 910 902 091
Email: cisarova@marfis.sk

Ing. Daniela Füzeková

(Key Account manager)

Telefón: +421 914 380 136
Email: fuzekova@marfis.sk

Mgr. Lucia Dudášová

(Key Account manager)

Telefón: +421 905 580 877
Email: dudasova@marfis.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 53641/B, IČO: 44 285 167. Marfis, s.r.o. je zapísaná ako samostatný finančný agent v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou Bankou Slovenska pod registračným číslom 80340.