EN

Chránime Vaše osobné údaje

Komplexná poistná ochrana klienta je naša úloha, vyplatenie adekvátneho poistného plnenia je náš cieľ.

Spoločnosť Marfis s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava plne rešpektuje súkromie svojich klientov resp potenciálnych klientov a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a zodpovedne. Za účelom finančného sprostredkovania, získava spoločnosť od klientov údaje a záznamy, ktoré môžu mať charakter osobných údajov.  Osobné údaje klientov resp. potenciálnych klientov sú plne chránené a  spracúvané v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.